SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

A A A  

Informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem


Wykaz podmiotów świadczących bezpłatną pomoc

Jestęś osobą pokrzywdzoną? www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 


 

Informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Poznaniu
nie jest dostępny system teleinformatyczny obsługujący postępowania sądowe.  
W związku z tym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  – Kodeks cywilny,
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1311), 
składanie pism procesowych  w formie elektronicznej jest niemożliwe.
Nadto uprzejmie informujemy, iż Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP
nie stanowi systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi postępowań sądowych.