SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU    

 

UWAGA
 

od dnia 1 lipca 2014r.
zmiana opłaty

za wydanie informacji
z Krajowego Rejestru Karnego 

(więcej informacji w zakładce: "zapytanie o karalność KRK")  
 
Al. Marcinkowskiego 32

61-745 Poznań

tel. 61 85 66 000