SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

 

 

  

Informator

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem


Jesteś osobą pokrzywdzoną ?

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
 

 

  


 

Zarządzenie nr 799/2016

Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 18 października 2016 roku
 

oraz
 

Zarządzenie nr 68/2016

Dyrektora Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 18 października 2016 roku

 

w sprawie

 

prowadzenia kontroli osób wchodzacych na teren Sądu Okręgowego w Poznaniu

przy ul. Hejmowskiego 2
 

  Zarządzenie


ZARZĄDZENIE Nr 306/2015

Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dna 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie

zapewnienia porządku w budynkach sądów miasta Poznania w:

Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Masto i Wilda w Poznaniu

Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu


Zarządzenie

Regulamin w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządu w/w Sądach

 

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 października 2016 roku

oraz w dniach od 24 do 28 października 2016 roku

wnioski o legalizacje dokumentów będą realizowane dnia nastepnego.

Za utrudnienia przepraszamy.Informujemy, że w Sądzie Okręgowym w Poznaniu
nie jest dostępny system teleinformatyczny obsługujący postępowania sądowe.  
W związku z tym, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy  – Kodeks cywilny,
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1311), 
składanie pism procesowych  w formie elektronicznej jest niemożliwe.
Nadto uprzejmie informujemy, iż Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP
nie stanowi systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi postępowań sądowych. 

 


 

Wystąpienie Pana Henryka Pawlaczyka - Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów

o uroczystych obchodach Dnia Kuratora Sądowego przypadających na dzień 25 czerwca

 

 


 

OSTRZEŻENIE !

 

 

                                                                                                                                          Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujmy, że na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakładce aktualności jest umieszczony komunikat o rozsyłaniu, przez podmiot podający się za komornika sądowego, maili z powołaniem się na orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierającego link do rzekomego orzeczenia, którego kliknięcie powoduje instalację złośliwego oprogramowania.

Obecnie ujawnił się kolejny adres internetowy z podaniem danych innego komornika i identycznej treści mailem wraz z linkiem.

Ani Sąd ani komornicy sądowi nie kontaktują się z innymi podmiotami bez wcześniejszego kontaktu mailowego ze strony tego podmiotu. W szczególności komornicy zawiadamiając o wszczęciu egzekucji mają obowiązek uczynić to przesyłając zawiadomienie w formie pisemnej a nie mailowej. Wskazana w mailu sygnatura akt Sądu Okręgowego jest fałszywa, a w Sądzie Okręgowym takie sygnatury nie występują.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wystąpił w tej sprawie z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

Komunikat Sądu Okręgowego w Szczecinie

 

 


 

OSTRZEŻENIE !


Sąd Rejonowy informuje, iż w ostatnich dniach ujawniono próby wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Mechanizm tego przestępstwa wygląda w ten sposób, iż przedsiębiorcy otrzymują listownie pisma udające korespondencję sądową pochodzącą od wydziałów KRS tut. Sądu, zawierające wezwanie do uiszczania "opłat administracyjnych" w związku z opublikowaniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wpisaniu danego podmiotu do rejestru. W wezwaniu podawane jest rzekome konto sum depozytowych sądu, które nie ma nic wspólnego z prawdziwymi kontami sądowymi (konta sądu podane są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w zakładce "Konta bankowe"), wezwania te podpisane są "z upoważnienia prezesa Piotra Gerke Jerzy Korczak".
Sąd przestrzega przed dokonywaniem wpłat w odpowiedzi na te wezwania - stanowią one wyłącznie próbę wyłudzenia pieniędzy. Zwracamy się o niezwłoczne przekazywanie takich wezwań organom Policji lub Prokuratury. Tut. Sąd także powiadomił Prokuratora o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa w związku z kierowaniem takich wezwań.
--
SSO Piotr Gerke
Prezes Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

 

 Uprzejmie informujemy, że wnioski o legalizacje dokumentów notarialnych i sądowych
od dnia 20 kwietnia 2015 roku należy składać w budynku Sądu przy ul. Hejmowskiego 2,
pokój nr 3174 (piętro III, część A) - w godzinach od  10:00 do 14:00.Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż w Sądzie Okręgowym w Poznaniu nie ma punktu poboru opłat skarbowych dokonywanych na konto Urzędu Miasta w Poznaniu.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

 

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/


           URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY   
            Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych  i  Niepodatkowych   ul. Libelta 16/20, Poznań