SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

  

Informator

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem


Jesteś osobą pokrzywdzoną ?

www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Ministerstwo Sprawiedliwości
 

 

  


 

Wystąpienie Pana Henryka Pawlaczyka - Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów

o uroczystych obchodach Dnia Kuratora Sądowego przypadających na dzień 25 czerwca

 

 Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 marca 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

został produkcyjnie wdrożony centralny portal informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Poznańskiej, zlokalizowany pod adresem 

https://portal.poznan.sa.gov.pl

 

W związku z powyższym nie ma możliwości rejestracji w poprzedniej wersji Portalu,

a dotychczasowych użytkowników prosimy o przeniesienie swojego konta

do wskazanego powyżej portalu centralnego.

Migracja konta jest możliwa do 30 czerwca 2016 roku, poprzez dedykowaną stronę

https://migracjapi.wroclaw.sa.gov.pl/

 

Portal Informacyjny z adresu https://portal.poznan.so.gov.pl

zostanie niedługo całkowicie wyłączony z eksploatacji.

 

 

 


 

OSTRZEŻENIE !

 

 

                                                                                                                                          Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujmy, że na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakładce aktualności jest umieszczony komunikat o rozsyłaniu, przez podmiot podający się za komornika sądowego, maili z powołaniem się na orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierającego link do rzekomego orzeczenia, którego kliknięcie powoduje instalację złośliwego oprogramowania.

Obecnie ujawnił się kolejny adres internetowy z podaniem danych innego komornika i identycznej treści mailem wraz z linkiem.

Ani Sąd ani komornicy sądowi nie kontaktują się z innymi podmiotami bez wcześniejszego kontaktu mailowego ze strony tego podmiotu. W szczególności komornicy zawiadamiając o wszczęciu egzekucji mają obowiązek uczynić to przesyłając zawiadomienie w formie pisemnej a nie mailowej. Wskazana w mailu sygnatura akt Sądu Okręgowego jest fałszywa, a w Sądzie Okręgowym takie sygnatury nie występują.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wystąpił w tej sprawie z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

Komunikat Sądu Okręgowego w Szczecinie

 

 


 

OSTRZEŻENIE !


Sąd Rejonowy informuje, iż w ostatnich dniach ujawniono próby wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Mechanizm tego przestępstwa wygląda w ten sposób, iż przedsiębiorcy otrzymują listownie pisma udające korespondencję sądową pochodzącą od wydziałów KRS tut. Sądu, zawierające wezwanie do uiszczania "opłat administracyjnych" w związku z opublikowaniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wpisaniu danego podmiotu do rejestru. W wezwaniu podawane jest rzekome konto sum depozytowych sądu, które nie ma nic wspólnego z prawdziwymi kontami sądowymi (konta sądu podane są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w zakładce "Konta bankowe"), wezwania te podpisane są "z upoważnienia prezesa Piotra Gerke Jerzy Korczak".
Sąd przestrzega przed dokonywaniem wpłat w odpowiedzi na te wezwania - stanowią one wyłącznie próbę wyłudzenia pieniędzy. Zwracamy się o niezwłoczne przekazywanie takich wezwań organom Policji lub Prokuratury. Tut. Sąd także powiadomił Prokuratora o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa w związku z kierowaniem takich wezwań.
--
SSO Piotr Gerke
Prezes Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

 

 Uprzejmie informujemy, że wnioski o legalizacje dokumentów notarialnych i sądowych
od dnia 20 kwietnia 2015 roku należy składać w budynku Sądu przy ul. Hejmowskiego 2,
pokój nr 3174 (piętro III, część A) - w godzinach od  10:00 do 14:00.Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż w Sądzie Okręgowym w Poznaniu nie ma punktu poboru opłat skarbowych dokonywanych na konto Urzędu Miasta w Poznaniu.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:

 

http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/oplata-skarbowa,1719/


           URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY   
            Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych  i  Niepodatkowych   ul. Libelta 16/20, Poznań

 


ZARZĄDZENIE Nr 306/2015

Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dna 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie

zapewnienia porządku w budynkach sądów miasta Poznania w:

Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Masto i Wilda w Poznaniu

Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu


Zarządzenie

Regulamin w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządu w/w Sądach

 

 


ZMIANA W OPŁACIE
o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku
z przebiegu posiedzenia
opłata 

od wniosku wynosi 15,00 zł  

Ustawa z dnia 29.08.14r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. z dnia 26.09.14r.)
 

 ZAPROSZENIE
do składania kandydatur
na

BIEGŁYCH SĄDOWYCH
 Weź udział !

KONKURS 
"Prawa Dziecka Oczami Dzieci"

 
Szanowni Państwo

 
 

Reklamacje dotyczące przesyłek doręczanych przez PGP

można zgłaszać  
poprzez:


strony internetowe (PGP S.A.):

https://www.inpost.pl/klient-indywidualny/reklamacje.html
http://www.pgpsa.pl/reklamacje-przesylek/

 


oraz
pod numerami telefonów (PGP S.A.):

801 400 100 (z telefonów stacjonarnych)
722 444 000 (z telefonów komórkowych)


 

W przypadku pytań niezwiązanych z reklamacjami:
infolinia PGP S.A. - nr tel. 12 444-26-62

infolinia PGP (dla osób niepełnosprawnych) - nr tel.  12 444-27-72

 

 
Nowy Operator Pocztowy - Polska Grupa Pocztowa


Szanowni Państwo
 

Uprzejmie informujemy, iż PUNKTY AWIZACJI
 - odbioru awizowanych przesyłek sądowych 
wraz ze wskazaniem ich dokładnego adresu 
oraz miejsca lokalizacji  
można sprawdzić na stronie internetowej w/w operatora

wchodząc w zakładkę "punkty awizacji" 
a następnie
wpisując w puste okienko wyszukiwarki
nazwę miejscowości
lub numer kodu pocztowego

zatwierdzając przyciskiem "szukaj"  

 


www.pgpsa.pl 

 

 Szanowni Państwo,


  z dniem 2 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uruchomił  Internetowy Portal Orzeczeń.

Podstawę prawną oraz zasady publikacji orzeczeń określa Zarządzenie Nr 766/2013
Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dostęp do Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu umożliwia także wyszukiwarka
Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych - pod adresem:  
www.orzeczenia.ms.gov.pl

Zarządzenie Nr 766/2013 - Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu