Biuro Obsługi Interesanta

Ankieta - badanie satysfakcji Interesanta

Wypełnij ankietę

Dane kontaktowe:

Podmiot odpowiedzialny:

Joanna Radzicka – Kierownik Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Poznaniu


Sąd Okręgowy w Poznaniu

ul. Hejmowskiego 2
61 – 736 Poznań
parter, budynek A pok. 0110
tel. 61 62 83 000 wew. 1
e-mail: informacja@poznan.so.gov.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.45 – 17.45
wtorek – piątek 7.45 – 15.15

Biuro Obsługi Interesanta znajduje się w pomieszczeniu 0110, położonym na parterze (poziom 0) w części A budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu. Dojście do biura oznaczone jest w holu budynku.

Biuro Obsługi Interesanta na podstawie elektronicznych urządzeń ewidencyjnych udziela informacji o sprawach rozpoznawanych przez wydziały I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XV, XVI, XVII i XVIII. W sprawach dotyczących wydziałów XIII i XIV informacji udzielają bezpośrednio pracownicy Sekretariatu w Lesznie i Pile (zobacz: XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie oraz XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile).

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Regulaminem funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta i czytelni akt (do pobrania na dole strony).

Zadania

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności:

  • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw;
  • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
  • udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych;
  • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw.

Przepływ interesantów regulowany jest przez zainstalowany system kolejkowy. W celu ułatwienia interesantom wniesienie sprawy do sądu pracownicy Biura Obsługi Interesanta dysponują licznymi wzorami pism oraz gotowymi formularzami.

Składanie skarg na działalność Biura Obsługi Interesanta.

 

Kontakt:

tel. 61 62 83 100

e-mail: informacja@poznan.so.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524) oraz § 24 Regulaminu funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Poznaniu, załącznika do Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego Nr 723/2017 podmiotem odpowiedzialnym w myśl § 2 powoływanego wyżej rozporządzenia jest Kierownik Biura Obsługi Interesanta.

Zgodnie z rozporządzeniem, skargi można wnosić osobiście do protokołu, w formie pisemnej, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: informacja@poznan.so.gov.pl). Rozpoznanie wniesionych skarg odbywa się zgodnie z normami rozporządzenia.

Zobacz również