Czytelnia akt

Dane kontaktowe:

Sąd Okręgowy w Poznaniu
ul. Hejmowskiego 2
61 – 736 Poznań
parter, bud. A pok. 0131
tel. 61 62 83 000 wew. 2
e-mail: czytelniaakt@poznan.so.gov.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek 7.45 – 17.45
wtorek – piątek 7.45 – 15.15

Sposoby zamówienia akt do Czytelni:

 • osobiste
 • mailowe
 • telefoniczne

Uwaga!

Akta spraw karnych sądu I i II instancji należy zamawiać z dwudniowym wyprzedzeniem niezależnie od metody zamawiania.

Czytelnia akt znajduje się w pomieszczeniu 0131, położonym na parterze (poziom 0) w części A budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu. Dojście do czytelni oznaczone jest w holu budynku.

Czytelnia akt udziela akta spraw w sprawach rozpoznawanych przez wydziały I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XV, XVI, XVII i XVIII.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Regulaminem funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta i czytelni akt (do pobrania na dole strony).

Akta, zgodnie z Regulaminem udziela się według następującego porządku:

Zamówienie osobiste akt realizowane jest w ten sposób, że:

 • złożone do godziny 09.00 realizowane jest po godzinie 10.00;
 • złożone do godziny 10.00 realizowane jest po godzinie 11.00;
 • złożone do godziny 11.00 realizowane jest po godzinie 12.00;
 • złożone do godziny 12.00 realizowane jest po godzinie 13.00;
 • złożone do godziny 13.00 realizowane jest po godzinie 14.00;
 • złożone po godzinie 14.00 (od wtorku do piątku) realizowane jest w dniu następnym po godzinie 9.00;
 • złożone w poniedziałek do godziny 14.30 realizowane jest w poniedziałek po godzinie 15.30;
 • złożone w poniedziałek po godzinie 14.30 realizowane jest w dniu następnym po godzinie 9.00

W czytelni akt możliwe jest także zapoznanie się z zapisem obrazu i dźwięku protokołów sporządzonych w ten sposób. Uprawnione osoby mogą także uzyskać nagranie dźwięku albo obrazu i dźwięku na zasadach określonych w regulaminie.

Obsługę interesantów prowadzą cztery osoby. Przepływ interesantów regulowany jest przez zainstalowany system kolejkowy.

Składanie skarg na działalność Czytelni akt.

 

Kontakt:

tel. 61 62 83 100

e-mail: informacja@poznan.so.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524) oraz § 24 Regulaminu funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Poznaniu, załącznika do Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego Nr 723/2017 podmiotem odpowiedzialnym w myśl § 2 powoływanego wyżej rozporządzenia jest Kierownik Biura Obsługi Interesanta.

Zgodnie z rozporządzeniem, skargi można wnosić osobiście do protokołu, w formie pisemnej, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail informacja@poznan.so.gov.pl). Rozpoznanie wniesionych skarg odbywa się zgodnie z normami rozporządzenia.

Rejestr zmian dla: Czytelnia akt

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2017-11-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-10-03
Publikacja w dniu:
2017-10-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-12-05
Publikacja w dniu:
2016-12-06
Opis zmiany:
b/d