Edukacja prawna

Koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

SSO Hanna Flisikowska

ul. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
tel. 61 62 83 760
e-mail: edukacja@poznan.so.gov.pl

 

Informacje na temat edukacji prawnej można znaleźć na stronie Ministerstaw Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/

 

Informacje dotyczące wizyt szkół podstawowych oraz licelanych w Sądzie Okręgowym w Poznaniu:

Sąd Okręgowy w Poznaniu w ramach realizacji programu Edukacja Prawna w Sądzie Okręgowym w Poznaniu uprzejmie informuje, że w roku 2017 odbyły się w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu wizyty 7 szkół, natomiast do dnia 28 lutego 2018 roku - 2 szkół. Wizyty uczniów dotyczyły Szkół Podstawowych oraz młodzieży licealnej.

Dzieci i młodzież zostały zapoznane ze strukturą organizacyjną Sądu, a także z pracą wykonywaną w komórkach organizacyjnych takich jak Archiwum, Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesanta wraz z Czytelnią Akt,  Biblioteka, a także Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego oraz Policja sądowa.

Ponadto uczestniczyli w spotkaniach z sędzią tutejszego Sądu, który przybliżył uczestnikom działalność zawodów prawniczych. Zaznajomił ich z salą rozpraw, z wokandą, z rolą i udziałem poszczególnych uczestników postępowania sądowego (sędzia, adwokat, prokurator, powód, pozwany, oskarżony), z atrybutami uczestników postępowania reprezentujących prawo np. rodzaje strojów urzędowych. Nadto młodzież licealna uczestniczyła w charakterze publiczności w toczących się przed tutejszym sądem rozprawach sądowych w sprawach karnych.