Kurator Okręgowy

Kurator Okręgowy

Irena Szostak

Zastępca Kuratora Okręgowego ds. osób dorosłych

Wojciech Mroczkowski

Zastępca Kuratora Okręgowego ds. rodzinnych

Jarosław Konarkowski

Kurator Specjalista

Piotr Wojnowski

Justyna Piekarska

Sekretariat Kuratora Okręgowego

Dane kontaktowe:
ul. Piaskowa 4-5
61-753 Poznań
tel. 61 62 83 241
fax 61 62 83 249
e-mail: kurator@poznan.so.gov.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Zakres działania:

W oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) na podstawie, której kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

  • zawodowi kuratorzy sądowi zwani dalej „kuratorami zawodowymi",
  • społeczni kuratorzy sądowi, zwani dalej "kuratorami społecznymi". Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

W Sądach Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego utworzone są Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej wykonujące orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych.

Kuratorską służbę sądową na obszarze właściwości sądu okręgowego stanowią zawodowi kuratorzy sądowi. Nadzór nad działalnością kuratorów sądowych wykonuje kurator okręgowy, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub prezesa sądu.

Rejestr zmian dla: Kurator Okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2011-04-28
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d