SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

A A A  

Sąd Okręgowy w Poznaniu » Organizacja » Obrót prawny z zagranicą
 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Stanowisko ds. Obrotu Prawnego z Zagranicą  

Olga Ossig
Aleksandra Klincewicz
Mateusz Lutkowski


Dane kontaktowe:
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
piętro II, budynek B
pok. 2230
tel. 61 62 83 730
fax 61 62 83 739

e-mail: opzagr@poznan.so.gov.pl   

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30        


Zakres działania:
Stanowisko ds. obrotu prawnego z zagranicą jest jednostką usytuowaną w strukturze Wydziału XI Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Poznaniu, powołaną w celu realizacji zadań z zakresu współpracy z sądami oraz innymi organami zagranicznymi.

W ramach funkcjonowania stanowiska ds. obrotu prawnego z zagranicą wyodrębnić można trzy podstawowe przedmioty działalności:

Na niniejszej stronie zamieszczane będą aktualne informacje z zakresu obrotu prawnego z zagranicą oraz prawa międzynarodowego oraz linki do stron internetowych dotyczących tej problematyki. 

  • współpraca z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych oraz karnych sensu stricte, która obejmuje w szczególności: kontrolę wniosków o pomoc prawną, przesyłanych z sądów okręgu poznańskiego do organów zagranicznych oraz wpływających do sądów okręgu poznańskiego, doradztwo w zakresie prawidłowego wypełnienia wniosków o pomoc prawną, poszukiwania właściwych jednostek przyjmujących wnioski o pomoc prawną;
  • współpraca w trybie Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 roku - Sąd Okręgowy w Poznaniu jest organem pośredniczącym wyznaczonym w trybie powyższej Konwencji;
  • współpraca w zakresie organizacji videokonferencji pomiędzy sądami okręgu poznańskiego, a sądami zagranicznymi;

W związku z wejściem w życie od dnia 18 czerwca 2011 roku Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009

z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, wszelkie informacje dostępne będą pod numerem 

tel. 61 62 83 730.


Tabela zaległości alimentacyjnych - do wypełnienia język polski/angielski/niemiecki

Tabela zaległości alimentacyjnych - do wypełnienia język polski/francuski

 

Tabela zaległości alimentacyjnych - do wypełnienia język polski/francuski/hiszpański

Możliwości dochodzenia roszczeń alimentacyjnych za granicą za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Poznaniu - wymagane dokumenty
 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 25-03-2011
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 26-10-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 02-01-2017
 Współpraca z zagranicą  

 

Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban