SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU    

 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Wydziały Sądu Okręgowego w Poznaniu  
 Wydział III Karny  


Utworzone w tutejszym sądzie Biuro Obsługi Interesanta wraz z Czytelnią akt
- od dnia 2 maja 2013r., udostępniania osobom uprawnionym
wgląd w akta spraw
rozpoznawanych przez Wydziały III, IV, XVI oraz XVII Sądu Okręgowego w Poznaniu

jedynie poprzez Czytelnię akt.

 

 

Przewodniczący Wydziału
SSO Paweł Spaleniak


Przyjęcia stron:

Przewodniczący Wydziału lub wyznaczony Zastępca pełni dyżur w każdy poniedziałek od 10.00 do 13.00
oraz od 14.30 do 15.30 w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych lub wymagających niezwłocznej interwencji Interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, o ile pozwolą na to inne wcześniej zaplanowane czynności.


Kierownik Sekretariatu Wydziału
Justyna Grzegorek


Dane kontaktowe:
Al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań
I piętro, pok. 137
tel. 61 85-66-132
fax. 61 85-66-140
e-mail: wydzial3@poznan.so.gov.pl


Godziny przyjeć interesantów:
poniedziałek  7.30 – 18.00
wtorek - piątek  7.30 – 15.30Wydział obsługuje interesantów według nastepuiących właściwości: 
Wydział rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Obornikach, Pile, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu, Wrześni i Złotowie, spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru włąściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, z wyłączeniem spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej oraz spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnice bankową.

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 04-12-2006
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 08-01-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 30-03-2015

 


Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban
 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 03-10-2012
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 02-03-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 30-03-2015