SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU    

 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Wydziały Sądu Okręgowego w Poznaniu  
 Wydział IV Karny Odwoławczy  


Utworzone w tutejszym sądzie Biuro Obsługi Interesanta wraz z Czytelnią akt
- od dnia 2 maja 2013r., udostępniania osobom uprawnionym wgląd w akta spraw
rozpoznawanych przez Wydziały III, IV, XVI oraz XVII Sądu Okręgowego w Poznaniu
jedynie poprzez Czytelnię akt.


 

Przewodniczący Wydziału
SSO Małgorzata Ziołecka

 

                                                    Przyjęcia stron:
Przewodniczący Wydziału lub wyznaczony Zastępca pełni dyżur w każdy poniedziałek
od 10.00 do 13.00 oraz od 14.30 do 15.30 w dniach od wtorku do piątku w godzinach
od 10.00 do 13.00.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych lub wymagających niezwłocznej interwencji Interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, o ile pozwolą na to inne wcześniej zaplanowane czynności.


p.o. Kierownika Sekretariatu Wydziału
Daria Mielcarek - Gadzińska

Dane kontaktowe:
Al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań
II piętro, pok. 243
tel. 61 85-66-151
fax. 61 85-66-153
e-mail: wydzial4@poznan.so.gov.pl

Godziny przyjeć interesantów:
poniedziałek  7.30 – 18.00
wtorek - piątek  7.30 – 15.30


Wydział obsluguje interesantów według następujących właściwości:
Do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Pile, Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Trzciance, Wągrowcu. 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 04-12-2006
Modyfikowany przez: Katarzyna Blaszczak, 02-05-2013
Opublikowany przez: Katarzyna Blaszczak, 09-12-2014

 


Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban
 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 03-10-2012
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 02-12-2014
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 09-12-2014