SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

A A A  

Sąd Okręgowy w Poznaniu » Organizacja » Struktura sądu » Wydziały Sądu Okręgowego w Poznaniu » V Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Wydziały Sądu Okręgowego w Poznaniu  
 V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych  

Przewodniczacv Wydziału
SSO Piotr Hejduk

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSO Janusz ŚniateckiPrzyjęcia stron:
Przewodniczący Wydziału lub wyznaczony Zastępca pełni dyżur w każdy poniedziałek od 10.00 do 13.00
oraz od 14.30 do 15.30 w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych lub wymagających niezwłocznej interwencji Interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, o ile pozwolą na to inne wcześniej zaplanowane czynności.


Kierownik Sekretariatu Wydziału
Iwona Frankowska


Dane kontaktowe:
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
piętro II, część A budynku
pok. 2111
tel. 61 62 83 481
fax 61 62 83 511

e-mail: wydzial5@poznan.so.gov.pl


Godziny przyjeć interesantów:
poniedziałek  7.30 – 18.00
wtorek - piątek  7.30 – 15.30


Biuro Obsługi Interesanta

Czytelnia AktWydział obsługuje interesantów według następujących właściwości:

  • Do rozpoznawania spraw z zakresu nadzoru nad legalnością wykonywania kary pozbawienia wolności, a także wszystkich przypadków związanych ze środkami przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

        oraz do rozpoznawania spraw:

  • z zakresu orzecznictwa sądu penitencjarnego i działalności sędziego penitencjarnego,
  • zażaleń na postanowienia sądów rejonowych w postępowaniu karnym wykonawczym,
  • sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności,
  • sprawuje nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych, z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających,
  • wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

 

konto dochodów budżetowych­
wpisy, opłaty, koszty, grzywna

 

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

73 1010 0055 1303 0030 3300 0005

 

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 73 1010 0055 1303 0030 3300 0005

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 04-12-2006
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 01-07-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 02-01-2017

 

Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban