SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

A A A  

 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Aktualności  


Opłata sądowa przez internet

 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r.       w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016, poz. 408 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2016, poz. 390 ze zm.).
 

W związku z powyższym istnieje możliwość zakupu opłaty sądowej przez portal e-płatności dostępny pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl/

 Sąd Okręgowy w Poznaniu poszukuje lekarzy medycyny do pełnienia funkcji
stałych biegłych sądowych i lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Pełnienie obu funkcji jest odpłatne.

Niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Poznaniu
www.poznan.so.gov.pl w zakładce struktura organizacyjna
– lekarze sądowi lub pod numerem telefonu 61 62 83 055
oraz - biegli sądowi pod numerem telefonu 61 62 83 052”.

 Liczba kart wstępu dla Dziennikarzy na styczniowe terminy rozpraw

w sprawie III K 247/16 została wyczerpana !

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 19-12-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 20-12-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017


Wszystkie KARTY WSTĘPU dla publiczności na pierwszy termin rozprawy III K 247/16
zostały już wydane !

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 15-12-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 20-12-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

KOMUNIKAT

 

Sąd Okręgowy w Poznaniu informuje, że ze względów organizacyjno – technicznych zarządzono wydanie dla publiczności oraz przedstawicieli mediów KART WSTĘPU na rozprawę w sprawie przeciwko Adamowi Z. 

sygn. akt III K 247/16 wyznaczoną na dzień 3 stycznia 2017 r. oraz 17 stycznia 2017 r. o godz. 9:00, sala rozpraw

nr 100 w budynku Sądu na Al. Marcinkowskiego 32.

 

Dla publiczności przeznaczono 109 KART WSTĘPU – po karty należy zgłaszać się osobiście, nie ma możliwości dokonywania telefonicznych lub mailowych rezerwacji.

Osoby, które mają być w sprawie przesłuchane w charakterze świadka, mogą uczestniczyć w rozprawie w charakterze publiczności dopiero po ich przesłuchaniu, co nie dotyczy osób pokrzywdzonych.

 

KARTY WSTĘPU  na rozprawę w dniu 3 stycznia 2017 r. będą wydawane w Biurze Obsługi Interesanta znajdującym się w głównym budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu na ul. St. Hejmowskiego 2 w dniach od 15 do 29 grudnia 2016 r. z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach urzędowania BOI tj: poniedziałek  7.45 - 17.45,

wtorek – piątek  7.45 – 15.15 – zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

 

KARTY WSTĘPU  na rozprawę w dniu 17 stycznia 2017 r. będą wydawane w dniach od 4 do 16 stycznia 2017 r. –

na zasadach j.w.

 

Dla przedstawicieli mediów KARTY WSTĘPU będą wydawane jednorazowo na dwa terminy rozpraw: 3 oraz 17 stycznia 2017 r. - na pisemny wniosek, w którym należy wskazać nazwę reprezentowanej gazety/portalu/stacji radiowej lub telewizyjnej oraz podać ilość osób reprezentujących ( nie dotyczy mediów, które wniosek już złożyły). Wnioski należy wysyłać mailowo na adres: rzecznik@poznan.so.gov.pldo dnia 20 grudnia 2016 r. KARTY WSTĘPU będą do odbioru w dniach od 15 grudnia 2016 r. do 29 grudnia  2016 r. w Biurze Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego

ul. St.  Hejmowskiego 2, pokój 3145, w godzinach od 7:30 do 15:15.

Wszelkie zapytania proszę kierować do Biura Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu tel. 61 62 83 011, rzecznik@poznan.so.gov.pl.

 

 

Poznań, dnia 13 grudnia 2016 r.


 

 

Z uwagi na organizowaną w dniu 8 listopada 2016 r. przez SWPS  w Warszawie
konferencję pt. „Obligatoryjna mediacja. Najnowsze analizy i perspektywy rozwoju”
i prośby niektórych mediatorów o zmianę terminu wyznaczonego na ten sam dzień
w Sądzie Okręgowym w Poznaniu  spotkania z  koordynatorem ds. mediacji,
odwołuję spotkanie w dniu 8 listopada 2016 r. godz. 12.00 r.

i nowy termin wyznaczam na dzień 7 grudnia 2016 r. godz. 12:00 s. 1205

 

Na spotkanie w dniu 7 grudnia 2016 r. serdecznie zapraszam zainteresowanych mediatorów.

Na spotkaniu będą poruszane sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

    Piotr Marciniak

    Koordynator ds. mediacji

Sądu Okręgowego w Poznaniu

 

 


Międzynarodowy Dzień Mediacji

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 października 2016 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji natomiast w dniach 17-22 października 2016 roku Tydzień Mediacji. Tegoroczne obchody będą przebiegały pod hasłem "Masz prawo do mediacji”.
 

Koncepcja obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji oraz sędziów, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Dyżury mediatorów organizowane są w sądach, prokuraturach, komisariatach policji, siedzibach organizacji.
 

Sąd Okręgowy w Poznaniu w celu propagowania i utrwalania idei mediacji oraz szerzenia wiedzy na temat mediacji
w dniach 17-22 października 2016 roku zaprasza na organizowane dyżury mediatorów, które będą pełnili w holu głównym Sądu Przy ul. Hejmowskiego 2.

 

  Dyżury

 ZARZĄDZENIE Nr 306/2015

Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dna 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie

zapewnienia porzadku w budynkach sądów miasta Poznania w:

Sądzie Okręgowym w Poznaniu

Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Masto i Wilda w Poznaniu

Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu


Zarządzenie

Regulamin w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i porządu w/w Sądach


 


 

URUCHOMIENIE SAMOOBSŁUGOWEGO TERMINALU PŁATNICZEGO

W SĄDZIE OKRĘGOWYM W POZNANIU (tzw. WPŁATOMAT)

 

Oddział Finansowo – Rachunkowy informuje, że w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu zainstalowany został samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat, który umożliwia dokonywanie płatności z tytułu dochodów budżetowych na rzecz Sądu Okręgowego w Poznaniu w formie bezgotówkowej, za pośrednictwem kart płatniczych. Terminal zainstalowany został w korytarzu przy okienkach kasowych. Urządzenie obsługuje karty Visa, MasterCard, Maestro. Wpłatomat wyposażony jest w czytnik zbliżeniowy oraz czytnik tradycyjny, do którego karta wsuwana jest tylko częściowo (nie ma możliwości zablokowania karty w urządzeniu).

 

Za pomocą wpłatomatu można dokonywać bezgotówkowo wpłat na rachunek dochodów budżetowych Sądu Okręgowego w Poznaniu m.in. z tytułu:

 

- opłata od pozwu,

- opłata od wniosku;

- opłata za kserokopię;

- zażalenie, skarga;

- grzywna, grzywna samoistna;

- koszty postępowania.

 

Za pośrednictwem urządzenia nie można dokonać opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (opłaty te uiszczane mogą być wyłącznie bezpośrednio na właściwy rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości lub za pomocą znaków opłaty sądowej).

 

Za pośrednictwem terminala nie dokonamy również wpłaty na rachunek sum na zlecenie, np. tytułem zaliczki związanej z toczącym się postępowaniem. Terminal obsługuje wyłącznie rachunek dochodów.

 

Jak korzystać z wpłatomatu

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 12-09-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017


OTWARCIE

 

Stałego Punktu Mediacyjnego

w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare miasto w Poznaniu

w dniu 13 września 2016 roku o godz. 1100

ul. Młyńska 1a

 

  Zaproszenie

 

W dniu otwarcia planowan są wystąpienia:

SSA Krzysztofa Józefowicza - Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

SSO Rafał Kubiak - Prezes Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Radcy Prawnego Macieja Bobrowicza - Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej


 

STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH

ZARZĄD ODDZIAŁU ŚRODKOWOPOMORSKIEGO W KOSZALINIE

ma zaszczyt zaprosić biegłych sądowych z zakresu geodezji

na VII Ogólnopolskie Seminarium-Szkolenie Biegłych Sądowych

 

Termin: 01-03.09.2016 r.

Kontakt z organizatorem: 602-280-810; ryszardsoroko@vp.pl; olga.dudek@onet.pl

 

ZAPROSZENIE

 

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania: http://www.sgp.geodezja.org.pl/nasza-dzialalnosc/informacje/383-vii-ogolnopolskie-seminarium-szkolenie-bieglych-sadowych-z-zakresu-geodezji-1-3-wrzesnia-2016-r

 

 


 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 9 maja 2016 roku

dotycząca niepublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego

 

Uchwała

 


 

Wystąpienie Pana Henryka Pawlaczyka - Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów

o uroczystych obchodach Dnia Kuratora Sądowego przypadających na dzień 25 czerwca

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 20-06-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 20-06-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017


Ogłoszenie o naborze na stanowisko aplikanta kuratorskiego w okręgu poznańskim

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu - egzaminu pisemnego


Informacja  o terminie i zasadach egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską

w Sądzie Rejonowym w: Chodzieży, Kościanie i Lesznie

Wyniki testu kwalifikacyjnego

 

Wyniki III etapu konkursu

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 24-03-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 11-07-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

 

ZAPROSZENIE

na spotkanie w sprawie organizacji

Stałego Punktu Mediacyjnego

w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ul. Młyńska 1a  w Poznaniu

w dniu 2 czerwca 2016 roku godz. 1200 sala 358.

 

   Zaproszenie


 


 

"Współpraca sądów z mediatorami - sprawy bieżące"

spotkanie informacyjne

z Koordynatorem ds. mediacji

w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

w dniu 14 września 2016 roku o godz. 1200 sala 1203.

 


Konferencja

 

16 maja 2016 roku
 

"Wspołczesne zagrożenia młodzieży.

Skala Problemu - przeciwdziałanie".

 

organizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Marka Woźniaka

 

w ramach projektu "Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych"

 

  Program

 


 


 

Zmiana sali na 2200 !

 

Poznański Salon Mediacji ma być platformą umożliwiającą cykliczne spotkania wszystkich osób zainteresowanych ideą mediacji oraz jej praktycznym zastosowaniem.

Stanowić ma miejsce wymiany doświadczeń osób praktykujących mediację, wszystkich zainteresowanych ideą mediacji – sędziów, radców prawnych, adwokatów, przedsiębiorców, osób będących w sporach oraz wszystkich, którzy chcą poznać bliżej mediację i jej procedury. Idea takich spotkań  powstała m.in. w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Poznański Salon Mediacji ma stanowić twórczą kontynuację tej inicjatywy.

Cele Poznańskiego Salonu Mediacji :

 • promocja mediacji i wiedzy o niej;
 • poznanie wzajemnych oczekiwań środowisk prawniczych, przedsiębiorców, mediatorów i innych;
 • stworzenie płaszczyzny dla dyskusji i szukanie praktycznych rozwiązań dla zastosowania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • wymiana dobrych praktyk mediacyjnych.

 

Pierwsza konferencja w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji

odbędzie w dniu 17 maja 2016 roku

w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu

ul. Hejmowskiego 2, godz. 11.00, sala nr 1205

zmiana sali na 2200 !

Serdecznie zapraszamy


 

ZGŁOSZENIA OBECNOŚCI na adres: salon.mediacji@poznan.so.gov.pl
 

Koordynatorem konferencji z ramienia Sądu Okręgowego w Poznaniu jest Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Piotr Marciniak – koordynator ds. mediacji.

 

 

Kolejna konferencja planowana jest na październik 2016r. i będzie dotyczyć mediacji gospodarczej.

 

Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych ideą mediacji do uczestnictwa i współtworzenia Poznańskiego Salonu Mediacji.

 

Program konferencji w dniu 17 maja 2016 roku  - w ramach Poznańskiego Salonu Mediacji:

 

11.00 - 11.15  otwarcie Konferencji

11.15 - 12.00 - „Wiele hałasu o nic?  Dlaczego potrzebna jest nam mediacja”

                           dr hab. Ewa Gmurzyńska

12.00 - 12.15 –  przerwa

12.15 - 13.00 – "Mediacja - kogo i jak do niej przekonywać"

  Sędzia Jarosław Gwizdak

13.05 – 13.50„Mediacja okiem pełnomocnika”

              Radca prawny  Maciej Bobrowicz

13.50 - 14.00zamknięcie konferencji

 

 

Sylwetki prelegentów:

Ewa Gmurzyńska - ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW oraz studia LLM na University of  Florida w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała tytuł doktora praw na WPIA UW – Instytut Prawa Cywilnego. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Adiunkt na WPiA UW. Wykłada mediacje i negocjacje w sporach prawnych na WPiA UW, prowadzi klinikę mediacji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego od 1998 roku Współzałożycielka i członek zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Jest mediatorem w sporach gospodarczych  i akademickich. Przez prawie dziewięć  lat sprawowała kolejno funkcje członka Prezydium, wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Odbyła liczne szkolenia w zakresie mediacji potwierdzone certyfikatami polskimi i zagranicznymi. Autorka kilkunastu artykułów o mediacji, książki „Mediacje w systemie amerykańskim – studia porównawcze” (2007), współautorka i red. naczelny podręcznika „Teoria i praktyka mediacji”, wyd. I (2009) i wyd. II (2014).

Jarosław Gwizdak– Prezes Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach, sędzia tego Sądu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz krajowych studiów podyplomowych, m.in. z zakresu retoryki i kreowania wizerunku oraz zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości, a także studiów wstępnych z zakresu prawa brytyjskiego i europejskiego prowadzonych przez Uniwersytet w Cambridge. Autor publikacji z zakresu zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Laureat nagrody Obywatelski Sędzia Roku 2015 fundacji Court Watch Polska. Brał udział w tworzeniu podręcznika dla młodzieży „apTeczka Prawna czyli lex bez łez”.

Maciej Bobrowicz- radca prawny z ponad 30 letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym. Od ponad 10 lat jest mediatorem w sporach gospodarczych.  Wyszkolił setki mediatorów i prawników z zakresu negocjacji i mediacji. Prowadzi wykłady, seminaria i warsztaty z tego zakresu. Dwukrotnie pełnił funkcję Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Aktualnie pełni funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej oraz jest Dyrektorem Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył: studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Prawa Własności Intelektualnej), studia podyplomowe w Instytucie Europejskim w Łodzi (Studium Prawa Europejskiego), Studium Menadżerskie GLOBAL MINI MBA. - dyplom University of Maryland i Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada: certyfikat mediatora Time Limited Mediation Devon&Exeter Law Society; certyfikat mediatora gospodarczego WIRTSCHAFTSMEDIATOR - Akademie für Wirtschaftsmediation  und Verhandlungsmanagement ( Wissenschaftlicher Leiter – prof. dr Stephan Breidenbach - Mediator i Profesor Europa - Universitat Viadrina we Frankfurtcie, Professor fur Mediation na Universytecie we Wiedniu); CERTIFICATE OF COMPLETION COMMUNICATION SKILLS TRAINING wydany przez Kevina Hogana, czołowego światowego eksperta z zakresu technik perswazji.

 

 


 

P r e z e s   S ą d u   O k r ę g o w e g o  w  P o z n a n i u

ma przyjemność   Z A P R O S I Ć  na szkolenie

biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu,

 

którego celem jest podnoszenie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników
w zakresie postępowania cywilnego i karnego

oraz zagadnień dotyczących praw i obowiązków biegłego sądowego.

 

Szkolenie odbędzie się w dniu 10 maja 2016 r. w sali nr 2200

w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Stanisława Hejmowskiego 2.

 

Program szkolenia zostanie przesłany wszystkim biegłym sądowym

pocztą elektroniczną, a w przypadku jej braku pocztą tradycyjną.

 

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 14-04-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 14-04-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017


Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 marca 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

został produkcyjnie wdrożony centralny portal informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości pod nazwą

Portal Informacyjny Sądów Apelacji Poznańskiej, zlokalizowany pod adresem 

https://portal.poznan.sa.gov.pl

 

W związku z powyższym nie ma możliwości rejestracji w poprzedniej wersji Portalu,

a dotychczasowych użytkowników prosimy o przeniesienie swojego konta

do wskazanego powyżej portalu centralnego.

Migracja konta jest możliwa do 30 czerwca 2016 roku, poprzez dedykowaną stronę

https://migracjapi.wroclaw.sa.gov.pl/

 

Portal Informacyjny z adresu https://portal.poznan.so.gov.pl

zostanie niedługo całkowicie wyłączony z eksploatacji

na koniec maja 2016 roku.

 

 

 
 

Komunikat

 

Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 22 lutego - 27 lutego 2016 roku
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" włączyły się:
Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka,
Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza,
Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Kuratorów, a także Naczelna Izba Lekarska.

W dniach 22 lutego - 27 lutego br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać
z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów
oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie pełnionych dyżurów.

Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00,
a także w sobotę w godzinach 10:00 - 13:00.
Lista podmiotów, w których będzie można uzyskać niezbędną informację i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 10-02-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-02-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

 

                                                                                                           Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujmy, że na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakładce aktualności jest umieszczony komunikat o rozsyłaniu, przez podmiot podający się za komornika sądowego, maili z powołaniem się na orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierającego link do rzekomego orzeczenia, którego kliknięcie powoduje instalację złośliwego oprogramowania.

Obecnie ujawnił się kolejny adres internetowy z podaniem danych innego komornika i identycznej treści mailem wraz z linkiem.

Ani Sąd ani komornicy sądowi nie kontaktują się z innymi podmiotami bez wcześniejszego kontaktu mailowego ze strony tego podmiotu. W szczególności komornicy zawiadamiając o wszczęciu egzekucji mają obowiązek uczynić to przesyłając zawiadomienie w formie pisemnej a nie mailowej. Wskazana w mailu sygnatura akt Sądu Okręgowego jest fałszywa, a w Sądzie Okręgowym takie sygnatury nie występują.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wystąpił w tej sprawie z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

Komunikat Sądu Okręgowego w Szczecinie

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 10-02-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-02-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 03-02-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-02-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017


Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 14-01-2016
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-02-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

 

Informacja dla biegłych sądowych

 

Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości

oraz Dyrektora i Głównego Księgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu

dotyczące wypłat dla biegłych sądowych będących płatnikami VAT

 

 


 

Komunikat

 

Uprzejmie informujemy, że dodatkowe ślubowanie Ławników na kadencję 2016 - 2019

odbędzie się 18 stycznia 2016 roku o godzinie 1100 w sali nr 1203

w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy ul. Hejmowskiego 2.

 

 OSTRZEŻENIE

 

dot.

próby wyłudzenia pieniędzy
od przedsiębiorców wpisanych do KRS

poprzez
otrzymywanie pism UDAJĄCYCH korespondencję sądową
Uprzejmie informujemy, że ślubowanie Ławników na kadencję 2016 - 2019 odbędzie się

21 grudnia 2015 roku o godzinie 11.00 w sali nr 2200

w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Hejmowskieg 2
 Szkolenia z mediacji Centrum Mediacji Partners Polska:
listopada - grudzień 2015

 

Informacje dotyczące szkoleń

 

 

  Zgłoszenie - "Mediacje w sprawach gospodarczych" Warszawa, 24 - 26 listopada 2015 roku

  Zgłoszenie - "Mediacja. Szkolenie podstawopwe" Warszawa, 7 - 11 grudnia 2015 roku

  Zgłoszenie - "Mediacja rodzinna. Szkolenie specjalistyczne" Warszawa, 15 - 19 grudnia 2015 roku


 

 Międzynarodowy Dzień Mediacji 15 października 2015 roku

 

W związku z Tygodniem Mediacji, który dobywa się w dniach od 12 do 16 października 2015 roku
dyżury będą pełnić mediatorzy z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Poznanu

 

Tabela dyżurów mediatorów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu

oraz poznańskich sądach rejonowych


 


 

  Wymogi PGP - dotyczy prawidłowego zgłaszania rekalamacji

 

 

 


 

ZARZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 kwietnia 2015 roku

 

z dniem 1 lipca 2015 roku
 

§ 1. Znosi się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu:

 1. VI Wydział Pracy;
 2. VII Ubezpieczeń Społecznych;
 3. VIII Ubezpieczeń Społecznych.

 

§ 2. Tworzy się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu:

 1. VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 2. VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 3. XVIII Wydział Cywilny.

  Dz. Urz. MS 2015.153

 


Uprzejmie informujemy, że od dnia 23 lutego 2015 roku
rozpocznie się systematyczna przeprowadzka poszczególnych Oddziałów i Wydziałów
Sądu Okręgowego z budynków przy
Al. Marcinkowskiego, ul. Kamiennogórskiej, ul. Szyperskiej i ul. Piaskowej
do nowego budynku Sądu przy ul. Hejmowskiego 2.


Za utrudnienia przepraszamy !

Biuro Podawcze - funkcjonuje w budynku przy Al. Marcinkowskiego i ul. Hejmowskiego 2

 

W nowym budynku Sądu przy ul. Hejmowskiego 2 pracują już:

Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia akt
Krajowy Rejestr Karny
Wydział II Cywilny Odwoławczy
Wydział V Penitencjarny

Wydział VII Ubezpieczeń Społecznych
Wydział VIII Ubezpieczeń Społecznych
Sekcja lekarska i gabinety lekarskie
Wydział XI Wizytacyjny
Wydział XV Cywilny Odwoławczy
Oddział Inwestycji i Remontów
Oddział Finansowo - Rachunkowy
Referat Socjalny
Specjalista ds. Elektronicznych Urządzeń Ewidencyjnych

Biuro Rzecznika Prasowego
Specjalista ds. BHP i P.poż
Oddział Administracyjny 

Oddział Gospodarczy

Oddział Informatyczny
Obrót Prawny z Zagranicą

Wydział Prezydialny
Oddział Kadr
Wydział XII Cywilny 
Wydział I Cywilny 
Sekcja Egzekucji i Wykonawstwa Orzeczeń Sądowych
Biblioteka
Sekcja Zamówień Publicznych
Audytor Wewnętrzny

Wydział IX Gospodarczy
Wydział X Gospodarczy

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 06-02-2015
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 13-10-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

 

Szkolenie z mediacji rodzinnej

w dniach 3 - 6 sierpnia 2015r.

Warszawa

 Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu
i Stowarzyszenie Amici

realizuje projekt

"Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin
dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony praw i interesów dziecka".


  Szczgółowe informacje o projekcie

 

Plakat

 

 


 

Bezpłatne Porady Prawne

realizowane na terenie Poznania i Kórnika

Fundacja "Poznańska Przystań Prawna"

 

Szczegółowe informacje

 

 


 

Centrum Mediacji Partners Polska
serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu z mediacji gospodarczej, która odbędzie się
w dniach 24 - 26 czerwca 2015 roku w Warszawie.

 

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mediacją w sprawach gospodarczych,
w tym osób, które nie brały dotąd udziału w szkoleniu lub zajęciach akademickich poświęconych mediacji.

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów w sprawach gospodarczych, sklutecznej komunikacji i negocjacji.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Centrum Medjacji Partners Polska
przy ul. Dobrej 22/24


Jeżeli sa Państwo zainteresowani i wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie szczegółowego opisu szkolenia,
prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres: mediator@mediacja.org wpisując w temacie: oferta szkolenia

 

 

 


 

Ogólnopolska akcja edukacyjna

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych

PRO FAMILIA 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia,
wsparte przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. dr hab. Romana Hausera,
przygotowało i rozpowszechniło materiały edukacyjne zawierające wybrane postanowienia Konwencji
o prawach dziecka ilustrowane pracami laureatów konkursu plastycznego „Prawa dziecka oczami dzieci”


Opis akcji

Konwencja

 

 W dniu 2 czerwaca 2015 roku Stowarzyszenie Prawników i Mediatorów

organizuje dzień bezpłatnych porad prawnych.

Merytoryczne wsparcie zapewnia Kancelaria Prawna GESTOR

Rafał Kołdziński, która także będzie koordynowała zapisy na te porady.

 

Porady będą udzielane w szczególności w zakresie:

 • władzy rodzicielskiej,
 • regulowania kontaktów z dziećmi,
 • obowiązku alimentacyjnego,
 • spraw rozwodowych.

Zapisy na porady będą przyjmowane w dniach 25 - 29 maja 2015 roku

w godzinach 9.00 do 15.00 wyłacznie telefonicznie pod numerem

61 847 23 16

Wiecej informacji można uzyskać na stronie www.grupagestor.com


 

W dniu 27 maja 2015 roku o godzinie 9.00 w auli Sądu Okręgowego

 w Poznanu przy ul. Hejmowskiego 2 odbędzie się


konferencja

"Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież"

 

 


 

Konferencja naukowa

kierowana do Biegłych sądowych
 

"Biegły w Wymiarze Sprawiedliwości"

 Uprzejmie informujemy, że wnioski o legalizacje dokumentów notarialnych i sądowych
od dnia 20 kwietnia 2015 roku należy składać w budynku Sądu przy ul. Hejmowskiego 2,
pokój nr 3174 (piętro III, część A) - w godzinach od  10:00 do 14:00.


Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż w Sądzie Okręgowym w Poznaniu nie ma punktu poboru opłat skarbowych dokonywanych na konto Urzędu Miasta w Poznaniu.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poznania:
           URZĄD MIASTA POZNANIA WYDZIAŁ FINANSOWY   
            Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych  i  Niepodatkowych   ul. Libelta 16/20, Poznań
PKO Bank Polski S.A.Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

 ZEBRANIE NAUKOWO - SZKOLENIOWE

kierowane dla biegłych sądowych

z dziedziny psychologii

Temat: Ogólne zasady komunikacji, zasoby i nisze komunikacyjne

 

Szczegółowe informacjeDepartament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka  Ministerstwa Sprawiedliwości
informuje o projekcie realizowanym przez organizację
Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
pt. "Budowa Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP - dialog społeczny przez mediacje".
Projekt ten pozwala na bezpłatne mediacje pracownicze do 30 czerwca 2015 roku.

Lista mediatorów Centrum Wsparcia Mediatorów

 Fundacja "Unia Regionalnych Centrów Mediacji"

informuje o ogólnopolskiej kampanii mediacyjnej pod nazwą

"Zgoda - prezent na Dzień Dziecka"

powstałej z inicjatywy środowiska mediatorów z organizacji/stowarzyszeń zrzeszonych

w Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji ENMA.

W dniu 31 maja 2015 roku Mediatorzy będą prowadzić nieodpłatne mediacje rodzinne

w sprawach skierowanych przez Sędziów wydziałów Sądu Okręgowego oraz podległych mu Sądów Rejonowych.

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie:

Anna Ficek - Prezes Unii Regionalnych Centrów Mediacji tel. 690 094 848

Beata Jaroszyńska - Wiceprezes URCM; Dyrektor Krajowego Centrum Mediacji tel. 665 607 489

 

http://www.uniarcm.pl/

http://www.mediacje.org/

http://www.emediator.org/

 


                                                                  INFORMACJA

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olkuszu informuje, iż na terenie powiatu olkuskiego funkcjonuje placówka opiekuńczo - wychowawcza typu specjalistyczno - terapeutycznego jaką jest Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce.

Ulotka informacyjna

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 13-03-2015
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 13-03-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

 

 

Upadłość konsumencka

 

Broszura "Upadłość konsumencka - poradnik"
 

Przykładowy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
 

Przykładowe załączniki do wniosku

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 12-03-2015
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 12-03-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

KONFERENCJA

kierowana do biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa oraz oraz budownictwa
- inżynieria pożarowa budynków -

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Stowarzyszenie Inżynierów Techników Pożarnicta Oddział Wielkopolski

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Politechnika Poznańska

 

Zapraszają na konferencję
pod patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
która odbędzie się w trakcie Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA

 

"Inżynieria pożarowa budynków"

w dniu 11 marca 2015 roku w godzinach od 11.30 do 15.30 pawilon 7 sala 1AB


Informacje dot. konferencji

Program konferencji

Karta zgłoszenia


 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 10-03-2015
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-03-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

                Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej:  23-27 marca 2015
 
  Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji  rodzinej, które odbędzie się w dn. 23-27 marca b.r. w Warszawie. Celem szkoleniajest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora w sprawach rodzinnych poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Szkolenie jest przeznaczone  dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji i są szczególnie  zainteresowane mediacją w sprawach rodzinnych oraz dla  praktykujących mediatorów, którzy chcą  uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.Program szkolenia jest zgodny ze ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. Przewidujemy specjalne zniżki dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem  oraz dla uczestników innych szkoleń  organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska.

 

Uczestnikom naszych szkoleń oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w zakresie mediacji rodzinnej w naszym Centrum.

 

Terminy szkoleń

 • Szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnej (40 godzin zegarowych) –  23-27 marca 2015
  (poniedziałek - piątek)
 
Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska, przy ul. Dobrej 22/24.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani i chcieliby otrzymać szczegółowy opis propozycji Centrum Mediacji Partners Polska, należy wysłać wiadomość  na adres: mediator@mediacja.org w temacie wpisując oferta szkolenia.

 

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 09-03-2015
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 09-03-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017


                                                      

               
        TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM


Wzorem lat ubiegłych
w dniach od 23 lutego 2015 roku do 28 lutego 2015 roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W obchody włączyła się również: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Policji, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Straży Granicznej oraz Krajowa Rada Komornicza. Chęć włączenia się w obchody wyraziła również Krajowa Rada Kuratorów.

Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Dyżury specjalistów będą się odbywały we wskazanych w linkach miejscach:

  Dyżury specjalistów udzielających bezpłatnych porad i informacji w województwie wielkopolskim

Dyżury Fundacji "Dziecko w Centrum"


Harmonogram dyżurów w Komisariatach Policji podległych Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu

Harmonogram dyżurów organizowanych w komendach miejskich i powiatowych z terenu woj. wielkopolskiego -
     jednostek Policji podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu


Harmonogram dyżurów podmiotów, które włączyły się do akcji
 

Ulotka

Informacja prasowa


Kuratorzy zawodowi z poznańskich sądów rejonowych będą pełnić dyżury w Fundacji „Dziecko w Centrum”
przy ul. Zeylanda 9/3 w Poznaniu:

 • w dniu 23 lutego 2015 w godz. 13:00 - 18:00
 • w dniach 24 - 25 lutego 2015 w godz. 13:00 - 16:00
 • w dniu 27 lutego 2015 w godz. 13:00 - 16:00.


Dodatkowe informacji mogą Państwo uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  oraz
http://pokrzywdzeni.gov.pl/

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 18-02-2015
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 24-02-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

 II Kongres Nauk Sądowych
(komunikat nr 2)
  

Karta uczestnictwa

 

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 17-02-2015
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 17-02-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017http://www.spswp.org.pl

 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 17-02-2015
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 17-02-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017


Zaproszenie na Konferencję

z cyklu "Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce"

17 kwietnia 2015 roku Nowy Tomyśl

Szczegółowe informacje na temat konferencji


 

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 02-01-2015
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 02-01-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

II Kongres Nauk Sądowych

(komunikat nr 1)

 

Komitet Organizacyjny Kongresu informuje, że w dniu 20 czerwca 2015 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa 00-927 odbędzie się II Kongres Nauk Sądowych.

 

Tematyka kongresu:

1.      Zmiany w polskim prawie, zasada kontradyktoryjności.

2.      Ustawa o biegłych, status biegłego w Polsce.

Do wzięcia udziału w kongresie zapraszamy wszystkich biegłych z list sądów okręgowych jak i biegłych powoływanych do sprawy (ad hoc), rzeczoznawców oraz prawników. Zmiany, jakie będą obowiązywać w kodeksach w Polsce od 1 lipca 2015 roku dają nowe możliwości, ale i ryzyko dla ekspertów - przez dopuszczenie możliwości wydawania opinii prywatnych na zlecenie kancelarii adwokackich. Zgodnie z harmonogramem prac nad ustawą o biegłych liczymy, iż do 20-tego czerwca zostanie ona przyjęta przez Sejm RP.

 

Szczegółowe informacje organizacyjne będą ujęte w komunikacie nr 2,

który ukaże się w styczniu 2015 r.

 

Informacje o I KNS znajdą Państwo na stronie www.1kns.pl

 

Komitet Organizacyjny                                                                                 Komitet Naukowy

Dr med. Jerzy Pobocha                                                                                prof. dr Tadeusz Tomaszewski

 

 

 

Adres Komitetu Organizacyjnego:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej

www.ptps.com.pl

e-mail: ptps@ptps.com.pl

tel: 605-053-894 i 506-728-740

fax: 091 – 881-21-34

 

Ponadto informuję, iż organizowany kongres jest odpłatny

i każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie wszelkie koszty.

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 11-12-2014
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 09-03-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

ZAPRASZA DO SKŁADANIA KANDYDATUR NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

 

w następujących dziedzinach: medycyna (seksuologia, stomatologia, urologia, ortopedia, laryngologia, pulmonologia, okulistyka, neurologia, psychiatria, chirurgia, internista, ginekologia, kardiologia, hematologia,  dermatologia, gastroenterologia, onkologia, foniatria, chirurgia plastyczna, psychiatria dziecięca), księgowość, rachunkowość i finanse, bankowość, architektura i urbanistyka, budownictwo, mechanika-maszyny, technika samochodowa, akustyka, nieruchomość, geodezja, chemia organiczna, rolnictwo, meteorologia, organizacja czasu pracy, dendrologia, infrastruktura wodno-kanalizacyjna, stolarstwo, płytkarstwo, nowoczesne instalacje sanitarne i grzewcze, wycena dzieł sztuki, jubilerstwo, kuśnierstwo.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie wymaganych dokumentów w dogodnym dla Państwa terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:45 do 15:15 w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 2, pok. 3142 lub przesłanie kserokopii dokumentów poświadczonych notarialnie na adres korespondencyjny Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu 61 62 83 052
lub pod adresem e-mail: hanna.ciesielska@poznan.so.gov.pl  

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 20-11-2014
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 18-06-2015
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

ZMIANA W OPŁACIE
o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku
z przebiegu posiedzenia
opłata 

od wniosku wynosi 15,00 zł Ustawa z dnia 29.08.14r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. z dnia 26.09.14r.) 

UWAGA

od dnia 1 lipca 2014r. nastąpiła zmiana w opłacie
za wydanie infromacji
z Krajowego Rejestru Karnego


obowiązujące od 1 lipca 2014r. opłaty:
30 zł – za informację o osobie
                            30 zł – za informację o podmiocie zbiorowym rozszerzone (od 1 lipca 2014r.) sposoby wnoszenia opłat:

                                                

 • w formie znaków opłaty sądowej (dotychczasowo obowiązująca forma)
   
 • gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu
   
 • na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości
  Ministerstwo Sprawiedliości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa
  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa
  w tytule przelewu należy wskazać:
  imię , nazwisko osoby lub podmiotu zbiorowego (których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego), datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia


  Krajowy Rejestr Karny (online) - przez internet
  Ministerstwo Sprawiedliwości
  inf.


  opłata za informacje z KRK (online) - 20,00 zł

   - utworzenie konta -https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web 
   - logowanie - https://ems.ms.gov.pl/login/1  
  - informacje -https://ems.ms.gov.pl/ 
      Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2014r. „w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem stsemu teleinformatycznego” 
   

 


Szanowni Państwo

  

Reklamacje dotyczące przesyłek doręczanych przez PGP

można zgłaszać  
poprzez:


strony internetowe (PGP S.A.):
https://www.inpost.pl/klient-indywidualny/reklamacje.html
http://www.pgpsa.pl/reklamacje-przesylek/
 

oraz
pod numerami telefonów (PGP S.A.):

801 400 100 (z telefonów stacjonarnych)
722 444 000 (z telefonów komórkowych)

 

W przypadku pytań niezwiązanych z reklamacjami:
infolinia PGP S.A. - nr tel. 12 444-26-62
infolinia PGP (dla osób niepełnosprawnych) - nr tel.  12 444-27-72


 


  
Nowy Operator Pocztowy - Polska Grupa Pocztowa


Szanowni Państwo
 

Uprzejmie informujemy, iż PUNKTY AWIZACJI
 - odbioru awizowanych przesyłek sądowych 
wraz ze wskazaniem ich dokładnego adresu 
oraz miejsca lokalizacji  
można sprawdzić na stronie internetowej w/w operatora

wchodząc w zakładkę "punkty awizacji" 
a następnie
wpisując w puste okienko wyszukiwarki
nazwę miejscowości
lub numer kodu pocztowego
zatwierdzając przyciskiem "szukaj"  
 

www.pgpsa.pl 

 
Szanowni Państwo


Z dniem 2 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uruchomił 
Internetowy Portal Orzeczeń.

Podstawę prawną oraz zasady publikacji orzeczeń określa Zarządzenie Nr 766/2013
Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2013r.
w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Dostęp do Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu umożliwia także wyszukiwarka
Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych - pod adresem:
www.orzeczenia.ms.gov.pl  

Zarządzenie Nr 766/2013 - Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu 
 

 

Stworzony przez: Katarzyna Blaszczak, 29-11-2013
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 05-01-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

 


 

                                                   Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W związku z wejściem w życie w dniu 7.07.13r. nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa z dnia 10.05.13r. - Dz.U.z 2013r., poz. 654), wprowadzającej nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP, KRS jak również postępowania egzekucyjnego, Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie w celu zapewnienia Państwu zwiększonego dostępu do informacji wydało następujące poradniki: 

 


  Poradnik dla pełnomocnika zawodowego
  Poradnik dla powoda
  Poradnik dla pozwanego

Stworzony przez: Katarzyna Blaszczak, 17-07-2013
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 05-01-2016
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

 ZARZĄDZENIE Nr 127/2013

Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 21 marca 2013 roku

oraz

ZARZĄDZENIE Nr 17/2013

Dyrektora Sądu Okręgowego w w Poznaniu
z dnia 21 marca 2013 roku


w sprawie zmiany godzin urzędowania Sądu Okręgowego w Poznaniu  

Na podstawie § 45 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych
(Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm)

 

ustala 

z dniem 2 maja 2013 roku

godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Poznaniu w sposób następujący:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Sekretariaty Wydziałów 
Biuro Podawcze
Punkt Informacji Krajowego Rejestru Karnego
Biuro Obsługi Interesanta
Czytelnia Akt
Kasa Sądu


w poniedziałki będą czynne do godziny 18


        

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 29-03-2013
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 04-04-2013
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017


           Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i terapią 
                                     w zakresie uzależnień i przemocy


W związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości poniżej zostały zamieszczone linki do tabel zawierających informacje dotyczące poszczególnych placówek lub instytucji, zajmujących się
leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonywaniem programów korekcyjno - edukacyjnych
w zakresie sprawców przestępstw związanych z alkoholizmem, narkomanią, sprawców przemocy
i sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym dla okręgu Sądu Okręgowego
w Poznaniu.


Placówki, zakłady i inne podmioty, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno - edukacyjne z art. 72 § 1 pkt 6 kk. w zakresie przemocy w rodzinie:

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chodzieży

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gnieźnie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gostyniu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Lesznie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Obornikach

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Pile

Obszar właściwości Sądów Rejonowych w Poznaniu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Szamotułach

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Śremie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Trzciance

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wągrowcu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego we Wrześni

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w ZłotowiePlacówki, zakłady i inne podmioty, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno - edukacyjne z art. 72 § 1 pkt 6 kk. w zakresie przestępstw związanych z alkoholizmem:

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chodzieży

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gnieźnie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gostyniu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kościanie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Lesznie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Obornikach

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Pile

Obszar właściwości Sądów Rejonowych w Poznaniu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Rawiczu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Szamotułach

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Śremie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Trzciance

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wągrowcu

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wolsztynie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego we Wrześni

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Złotowie


Placówki, zakłady i inne podmioty, w których sprawcy przestępstw poddawani są leczeniu, oddziaływaniom terapeutycznym lub realizujących programy korekcyjno - edukacyjne z art. 72 § 1 pkt 6 kk. w zakresie przestępstw związanych z narkomanią:

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Chodzieży

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gnieźnie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Obornikach

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kościanie

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Szamotułach

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Trzciance

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 06-05-2011
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 06-05-2011
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

                                                                                                                                                                              
                                                                                                          
Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna - Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów 

Projekt „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów”, realizowany w ramach
programu Transition Facility 2006 – Rezerwa elastyczna

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości było beneficjentem projektu Transition Facility 2006/018-180.01.08.04 „Wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych”. Celem ogólnym projektu była poprawa współpracy sądowej w ramach UE poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników administracyjnych sądów.

Od stycznia do czerwca 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu przeprowadzono 25 szkoleń dla kierowników sekretariatów z sądów apelacyjnych, rejonowych i okręgowych poświęconych analizie europejskich instrumentów prawnych dot. współpracy sądowej: w sprawach cywilnych i handlowych (moduł I) oraz w sprawach karnych (moduł II). W sumie w obu modułach przeszkolono 675 osób.
Wykonawcą projektu była RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
Wartość umowy z wykonawcą wyniosła: 96 720,62 euro.

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Wybrane akty prawne I
Wybrane akty prawne II
ETS Lugano - Bruksela

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz a
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz b
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń - formularz c
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń I - formularz d

Komunikat prasowy nr 15.07
Komunikat prasowy nr 52.06 
Wersja skonsolidowana 805/2004

Współpraca sądowa w sprawach karnych

Ustawa KPK
Wyciąg z KPK
Zasady wzajemnego uznawania kar pienieżnych
Zaświadczenie

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 29-12-2009
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 05-04-2011
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 10-01-2017

 

Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban