SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU    

Sąd Okręgowy w Poznaniu » Aktualności » Punkt Informacyjny
 organizacja
 informacje
 aktualności
 różne
 Punkt Informacji Sądowej Sądu Okręgowego w Poznaniu  

Dane kontaktowe:
Al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań
hol sądu, pok. 10
tel. 61 85-66-198
tel. 61 85-66-199
fax 61 85-66-216
e-mail:
informacja@poznan.so.gov.pl 

Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - piątek 8.15 – 15.45

Punkt informacyjny Sądu Okręgowego w Poznaniu rozpoczął działalność z dniem 14 listopada 2005r. Usytuowany jest w holu głównym Sądu. Obsługę interesantów prowadzą dwie osoby.

Punkt informacyjny został utworzony w celu zapewnienia wstępnej obsługi interesantów w Sądzie oraz ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw i sekretariatów. Jest on połączony z biurem podawczym Sądu Okręgowego w Poznaniu, co umożliwia także wstępną kontrolę składanych pism procesowych, np. czy są podpisane, czy dołączono do nich odpowiednią liczbę odpisów, czy zawierają wymagane dla danej sprawy załączniki.

Punkt Informacji Sądowej Sądu Okręgowego nie udziela porad prawnych.


Zadaniem punktu informacyjnego jest:

  1. Informowanie o funkcjonujących wydziałach sądu okręgowego i sądów rejonowych oraz zakresie ich działania (właściwość miejscowa i rzeczowa).
  2. Informowanie o lokalizacji wydziałów i ich sekretariatów oraz o innych pomieszczeniach w sądzie. 
  3. Wskazywanie siedzib innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy. 
  4. Wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji. 
  5. Udostępnianie adresów, telefonów niektórych instytucji pozasądowych, np. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego.
Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 04-12-2006
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 04-01-2010
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 29-05-2015

Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban