SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

A A A  

Sąd Okręgowy w Poznaniu » Organizacja » Ważne instytucje » Organizacje Międzynarodowe
 organizacja
 informacje
 aktualności
 informacje dodatkowe

 

 Ważne instytucje  
 Organizacje Międzynarodowe  

Organizacja Narodów Zjednoczonych
http://www.un.org


Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
http://www.icj-cij.org


Rada Europy
http://www.coe.fr


Dyrekcja Generalna ds. Praw Człowieka
http://www.humanrights.coe.int/Intro/eng/GENERAL/welc2dir.htm


Europejski Trybunał Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int


Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących Polski

http://www.ms.gov.pl/re/re_wyroki.php


Unia Europejska
http://europa.eu/index_pl.htm

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/


Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm


Komitet Regionów
http://europa.eu/institutions/consultative/cor/index_pl.htm

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczyny
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.pl.home


Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=146&language=pl


Rada Unii Europejskiej
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=242&lang=pl


Eurostat
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Stworzony przez: Agnieszka Weichert, 11-12-2006
Modyfikowany przez: Agnieszka Weichert, 28-03-2011
Opublikowany przez: Agnieszka Weichert, 02-01-2017

 

Odpowiedzialna za informacje na stronie - Agnieszka Weichert - Urban