V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Przewodniczacv Wydziału

SSO Piotr Hejduk

Zastępca Przewodniczącego Wydziału

SSO Janusz Śniatecki

Przyjęcia stron:

Przewodniczący Wydziału lub wyznaczony Zastępca pełni dyżur w każdy poniedziałek od 10.00 do 13.00
oraz od 14.30 do 15.30 w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych lub wymagających niezwłocznej interwencji Interesanci będą przyjmowani od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30, o ile pozwolą na to inne wcześniej zaplanowane czynności.

Kierownik Sekretariatu Wydziału

Iwona Frankowska

Dane kontaktowe:
ul. Stanisława Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
piętro II, część A budynku
pok. 2111
tel. 61 62 83 481
fax 61 62 83 511
e-mail: wydzial5@poznan.so.gov.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

Biuro Obsługi Interesanta

Czytelnia Akt

Właściwość

Wydział obsługuje interesantów według następujących właściwości:

Do rozpoznawania spraw z zakresu nadzoru nad legalnością wykonywania kary pozbawienia wolności, a także wszystkich przypadków związanych ze środkami przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

oraz do rozpoznawania spraw:

  • z zakresu orzecznictwa sądu penitencjarnego i działalności sędziego penitencjarnego,
  • zażaleń na postanowienia sądów rejonowych w postępowaniu karnym wykonawczym,
  • sprawuje nadzór nad legalnością i prawidłowością wykonywania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzymania oraz środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym, a także kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności,
  • sprawuje nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach karnych, z wyłączeniem nieletnich, a w szczególności nad wykonywaniem kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, grzywny, środków karnych i zabezpieczających,
  • wizytuje zakłady karne, areszty śledcze oraz inne miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

Konto dochodów budżetowych­

wpisy, opłaty, koszty, grzywna

obowiązujący numer konta:
NBP O/O Poznań

73 1010 0055 1303 0030 3300 0005

SWIFT: NBPLPLPW
IBAN: PL 73 1010 0055 1303 0030 3300 0005

Rejestr zmian dla: V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Katarzyna Błaszczak
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Weichert-Urban
Dokument z dnia:
2017-07-21
Publikacja w dniu:
2017-07-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-01
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wytworzył:
Agnieszka Wejchert
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2006-12-04
Publikacja w dniu:
2016-12-05
Opis zmiany:
b/d