Legalizacja dokumentów

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. (Dz. U., Nr 17, poz. 164 ze zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu lub upoważniony przez niego sędzia.

Za wyżej wymienione czynności, w świetle przepisów o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) za każde poświadczenie podpisu notariusza/sędziego/urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26zł – płatną na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Poznaniu, bądź u inkasenta tytułem: LEGALIZACJA dokumentu sądowego/notarialnego oraz podać numer dokumentu notarialnego (np. A 011/2012) lub sygnaturę sprawy sądowej (np. I C 72/12 Sąd Rejonowy w ...).

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20
61-706 Poznań

Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty znajduje się na stronie Urzędu Miasta Poznania.

W przypadku przelewów elektronicznych, potwierdzenie opłaty winno zawierać informację, iż operacja finansowa została zrealizowana.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż w Sądzie Okręgowym w Poznaniu nie ma punktu poboru opłat skarbowych dokonywanych na konto Urzędu Miasta w Poznaniu

Wymagane dokumenty

  • oryginały dokumentów do uwierzytelnienia
  • oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej.

Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać

w Sądzie Okręgowym w Poznaniu
ul. St. Hejmowskiego 2
61-736 Poznań
piętro III budynek A, pok. 3174

osobiście na wniosek od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
lub listownie dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z wymaganymi dokumentami (j.w.)

Większą ilość dokumentów - powyżej 10 sztuk - legalizuje się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Informacja telefoniczna:
Biuro Obsługi Interesanta: tel. 61 62 83 000 wew. 1
Sekretariat, piętro III budynek A, pok. 3184, tel: 61 62 83 005

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie tzw. "zapytanie o karalność" jak również odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego poświadczane są bezpośrednio przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie,

Al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
tel. (48 22) 523 9463
tel. (48 22) 523 9128

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Rejestr zmian dla: Legalizacja dokumentów