Mediatorzy z list prowadzonych przez organizacje pozarządowe i uczelnie

Zgodnie z art. 1832 § 3 k.p.c organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne. Wpis na listę wymaga wyrażonej na piśmie zgody mediatora. Informację o listach mediatorów oraz ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

Listy mediatorów przekazanych Prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu przez organizacje pozarządowe i uczelnie do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Mediatorzy z list prowadzonych przez organizacje pozarządowe i uczelnie